• Modelo a escala de Volkswagen Beetle da "Ahí Va Ese Bólido"

  • Fabricante: Hot Wheels

  • Escala: 1:18

  • Die Cast

  • miniature;voiture;collection

    Hot Wheels VOLKSWAGEN VW BEETLE - Ahí Va Ese Bólido Herbie - Love Bug (Heritage) - Modelo de Auto a escala 1 18 - Mattel BLY59 B00LD6L4CI